Information About The Management

Organization Name : Shikshanshashtra Adhayapak Shikshan Sanstha
Registered Address : R.S.No : 853, Vidya Vasant Park, New Kalamba Naka,Bapuram Nagar, Kolhapur
Contact No : (0231) 2321846
Email : vnsmkolhapur@gmail.com
Fax : 0231-2329662

Sr.No Name Address Age Nationality Designation Photo
1 Shri.Tanaji Virupaksha Swami A/P. – Latwade,Taluka – Hatkanangale,
Dist Kolhapur.
Phone no 996004509
60 Indian President Shri.Tanaji Virupaksha Swami
2 Smt.Ghugre Suhasini Vishawasrao 7, Korgaonkar Hsg.Society, Rajarampuri, 13th lane Kolhapur
Phone no(0231) 2525510
68 Indian Vice President Smt.Ghugre Suhasini Vishawasrao
3 Shri.Chafodikar Dhananjay Joti ‘Nisarg Park’, Juni More Colony, Devkar Panand Road, SambhajiNagar,Kolhapur
Phone No (0231) 6521270
50 Indian Secretary Shri.Chafodikar Dhananjay Joti
4 Smt.Patil Manisha Suhas 254, ‘A’ Ward Sandhyamath Gali,Shivaji Peth, Kolhapur
Phone No(0231) 2626228
52 Indian Treasurer Smt.Patil Manisha Suhas
5 Shri.Pawar Suryabhan Raghunathrao A/P. 624/1 ‘B’ Sasane Mala,Jawahar Nagar,
Kolhapur
69 Indian Member Shri.Pawar Suryabhan Raghunathrao
6 Shri.Jirage Gurudas Maruti A/P. Mangao, Taluka – Hatkanangale,
Dist Kolhapur.
46 Indian Member Shri.Jirage Gurudas Maruti
7 Smt.Chavan Dayabai Bhagwan A/P., Kodoli, Taluka- Panala,
Dist – Kolhapur
PPhone No (02342) 263562
51 Indian Member Smt.Chavan Dayabai Bhagwan